Jak si zařídit SIPO

Pokud si SIPO chceme zřídit, stačí na pobočce pošty vyplnit formulář a bude nám přiděleno spojovací číslo pro SIPO. Na spojovací číslo si pak můžeme navázat všechny platby, které prostřednictvím SIPa chceme hradit, a to tak, že spojovací číslo jednoduše oznámíme těm poskytovatelům služeb nebo jiným právnickým osobám, kterým máme platit. 

Pokud chceme, využívat SIPO – Bezhotovost, musíme s naší bankou nebo jinou platební institucí uzavřít smlouvu o využívání služeb SIPO, kterou dáme svolení k inkasu z našeho účtu. Pokud chceme využívat SIPO - Hotovost, zůstává na nás, abychom každý měsíc SIPO uhradili způsobem, který nám vyhovuje (kromě hotovosti je to možné vždy i jednorázovým platebním příkazem u banky či jiné platební instituce).

Seznam platebních institucí, u nichž je možné si zřídit placení SIPa inkasem a jakékoli bližší informace související se službou SIPO najdeme také na www.ceskaposta.cz, nebo přímo na pobočkách České pošty.

Připravuje:

Ve spolupráci s: