Placení v hotovosti

Hotové peníze vydávané centrální bankou (u nás Českou národní bankou) mají jednu zásadní výhodu - každý jim důvěřuje. K placení s nimi není třeba žádných speciálních zařízení a v rámci zákonem stanovených limitů by je od nás měl každý akceptovat. Nevýhodou ale je, že je stále musíme nosit u sebe a pokud se nám ztratí (ať už nám omylem vypadnou z kapsy nebo nám je někdo ukradne), tak na sobě nemají žádná poznávací znamení, že patřily právě nám. 

Bankovky i mince jsou ale chráněny proti padělání nejrůznějšími ochrannými prvky. Některé z nich jsou určeny pro běžného uživatele, pro smysly člověka (zrak, hmat), jiné pro zpracování strojní (např. v ultrafialové či infračervené oblasti spektra, kterou lidské oko nerozezná. Pro naši vlastní ochranu by se každý z nás měl alespoň se základními ochrannými prvky jako je zvláštní typ papíru, vodoznak, průsvitka či iridiscentní proužek seznámit. 

Podrobné informace o tom, jak naše současné peníze (bankovky i mince) vypadají a jaké ochranné prvky je chrání, najdeme na webových stránkách České národní banky zde.

Možná se to nezdá, ale hotovost sama i práce s ní je celkem nákladná záležitost. Bankovky a mince se musí vyrobit a pak skladovat, dávat do oběhu nebo naopak stahovat, převážet a předávat, a při tom všem také pořádně hlídat. Navíc při každé operaci se musí přepočítat a také zkontrolovat, zda nejde o padělky. Všechny tyto činnosti při bezhotovostním platebním styku odpadají, jsou nahrazeny elektronickou komunikací a technickými prostředky zabezpečení, které pro nás zajistí banka nebo jiná platební instituce. 

Připravuje:

Ve spolupráci s: