SIPO

Soustředěné inkaso plateb obyvatelstva (SIPO) je specifická služba České pošty, s.p. (státní podnik).  Jako klienti-spotřebitelé si můžeme sdružit několik plateb do jednoho hromadného příkazu a hradit je společně v jedné částce, a to buď v hotovosti na pobočkách pošty či přímo poštovnímu doručovateli (SIPO – Hotovost), anebo formou inkasa z platebního účtu (SIPO – Bezhotovost). Kromě toho, že si nastavíme pravidelný režim, i ušetříme, protože platit budeme jen za provedení jedné hromadné platby a případně za doručení potvrzení o provedených platbách.

SIPO je vhodné pro placení pravidelných plateb, např. nájemného, příspěvků do fondu oprav, záloh na energie, rozhlasových a televizních poplatků, předplatného tisku nebo kabelové televize, stavebního spoření nebo třeba životního pojištění. Podmínkou je, že poskytovatelé těchto služeb, mají s poštou uzavřenu smlouvu o obstarávání SIPO. Seznam právnických osob, které mají s poštou tuto smlouvu uzavřenu, najdeme přímo na webových stránkách České pošty www.ceskaposta.cz.  

Připravuje:

Ve spolupráci s: