Trvalé platební příkazy

Pro úhradu pravidelně se opakujících plateb, u kterých známe přesné částky, si můžeme zřídit trvalé platební příkazy k úhradě. Nemusí jít jen o ty, které se opakují měsíčně, většina bank dnes nabízí i možnost zvolit si jinou frekvenci, a také zadat od kdy do kdy mají být prováděny (což se hodí např. u plateb stravného ve školních jídelnách). 

Pokud platby máme hradit opakovaně, ale částky neznáme nebo se mohou měnit, je vhodnější si zvolit formu souhlasu s pravidelně se opakujícím inkasem z našeho účtu, např. do určité maximální výše za měsíc. Tuto možnost si sice asi nebudeme moci dohodnout se všemi příjemci našich plateb, ale dodavatelé energií a zejména telekomunikační společnosti ji zpravidla nabízejí a vítají.  

Zřízení trvalých platebních příkazů (ať již k úhradě či k inkasu) nás nestojí víc než provedení běžných plateb a jejich zrušení je zpravidla zdarma. Kromě toho, že bude potřeba mít na účtu dostatek finančních prostředků na jejich provedení, na ně pak již myslet nebudeme muset, protože banky to udělají za nás.

Připravuje:

Ve spolupráci s: