Etické kodexy v oboru finančního poradenství a zprostředkování

Samoregulace a profesní sdružení v oboru finančního poradenství a zprostředkování

V oblasti finančního poradenství a finančního zprostředkování neexistuje zákonem ustanovená profesní komora s povinným členstvím, jako je tomu například u daňových poradců. Samoregulace tak probíhá na principu dobrovolného členství v profesních sdruženích (asociacích). Takové jsou na trhu dvě:

Každá z výše zmíněných asociací má svůj vlastní etický kodex:

Připravuje:

Ve spolupráci s: