Jak si sestavit osobní rozpočet

Výdaje = to, co musíme každý měsíc ze své kapsy vydat (někomu zaplatit) Naše výdaje bychom měli sledovat pravidelně alespoň na měsíční bázi, ale určitě se vyplatí zkusit si je sepsat i na několik měsíců předem.

Příjmy = to, co do naší kapsy (na náš účet nebo nám do ruky) přichází

Kromě pravidelné mzdy to jsou samozřejmě i bonusy, příjmy z příležitostných prací nebo pronájmu, nebo také z našich investic. I příjmy je dobré sledovat pravidelně, alespoň jednou za měsíc, a kromě toho se občas podívat i na delší časový horizont.

U jakéhokoli příjmu je vhodné se předem domluvit, jak nám budou peníze vypláceny. Chceme je dostat rovnou na ruku nebo si raději otevřeme účet u banky? Anebo si pro ně budeme chodit na poštu? Nejdříve zjistíme, jaké jsou možnosti, a pak se pokusíme s tím, kdo nám peníze posílá, dohodnout. Není dobré přistoupit automaticky na navržený model platby, pokud víme, že nám nebude vyhovovat.

Přehled příjmů a výdajů = soupis všech příjmů a výdajů za určitou dobu

Sepíšeme si, kolik peněz a za co jsme během uplynulého týdne, měsíce nebo delší doby získali a kolik peněz a za co jsme během stejné doby utratili do dvou sloupců příjmy + a výdaje -.

Rozpočet = rozpis příjmů a výdajů, které během určité doby očekáváme

Do dvou sloupců příjmy + a výdaje - si rozepíšeme, kolik peněz a za co bychom měli během následujícího období (týdne, měsíce nebo třeba i roku) získat a kolik peněz a za co během stejné doby plánujeme utratit.

Rozpočet našich předpokládaných příjmů a výdajů by měl být realistický, abychom se podle něj mohli řídit. Stejně jako u jízdy autem, bychom při jeho sestavování, ale neměli zapomínat na dvě základní věci, na cíle a na rezervy.

Připravuje:

Ve spolupráci s: