Úvěrové registry

V souvislosti s půjčováním se často mluví o registrech. Současně nás ale některé reklamy lákají na půjčky bez registru. Nejspíš víme, že takovým půjčkám bychom se měli vyhnout. Co jsou ale vlastně ty registry zač a jak fungují? 

Úvěrové registry slouží k tomu, aby si poskytovatelé úvěrů mohli udělat obrázek o tom, jak jsme na tom s našimi závazky a jejich plněním. 

Dělají to proto, aby mohli vyhodnotit naši bonitu, neboli naši schopnost splácet své závazky, někdy mluvíme též o úvěruschopnosti. Kromě toho mohou záznamy v registrech prozradit leccos i o naší důvěryhodnosti. To, co o nás poskytovatelé služeb z registru zjistí, se pak odrazí v tom, zda a za jakých podmínek nám banka nebo jiná finanční instituce v budoucnu půjčí.

V některých najdeme o našich půjčkách celou řadu informací (úvěrové registry pozitivní) a v jiných se naše jméno objeví jen v případě, že se dostaneme do prodlení s placením (úvěrové registry negativní). Víme, že registry pomáhají těm, kdo nám půjčky a některé další služby, poskytují. Možná ale nevíme, že registry vlastně pomáhají i nám.

V České republice fungují čtyři oficiálně uznávané a poskytovateli finančních a některých dalších služeb využívané úvěrové registry. Setkáváme se s nimi pod zkratkami BRKI, NRKI, CRÚSOLUS

ALE POZOR, neměli bychom si je plést se soukromou podnikatelskou aktivitou nabízenou pod názvem Centrální registr dlužníků České republiky (CERD). Výpis nebo informace poskytované CERD, za které zaplatíme nemalé peníze, nám ve vztahu k bankám, nebankovním poskytovatelům úvěrů, ale ani státním institucím nijak neposlouží!

Co o nás registry vědí?

Úvěrové registry obsahují jen ty informace, které tam o nás naši věřitelé a poskytovatelé některých dalších služeb, zadají. V pozitivních registrech najdeme údaje o tom, jaké jsou naše stávající finanční závazky, jak je plníme a jak jsme je plnili v minulosti. Musíme počítat s tím...

Více

Jak nám registry pomáhají?

Registry toho o nás a našich dluzích vědí hodně. Jak jsme na tom my sami? Když si peníze půjčujeme, předem víme, kolik potřebujeme nebo kolik chceme. Musíme si samozřejmě zjistit, kolik nás to bude stát a za jak dlouho je třeba úvěr i s úroky splatit. Během času, kdy naše půjčka běží, se ale všechny tyhle věci mohou změnit. Třeba jsme úplně zapomněli...

Více

BRKI a NRKI

Zkratky, které příliš často nevidíme a možná je jen těžko vyslovíme. Přesto mohou mít pro nás a pro některá rozhodnutí o nás zásadní význam. Kdo a jak s BRKI a NRKI vlastně pracuje? Obojí jsou úvěrové registry...

Více

Solus

Registrů sdružení SOLUS je hned několik. Pro nás jsou ve vztahu k půjčkám důležité hlavně dva: registr fyzických osob - spotřebitelů (Registr FO) a registr právnických osob a fyzických osob – podnikatelů (Registr IČ ). Ani jeden z nich není typickým úvěrovým registrem. Členy SOLUSu jsou totiž kromě...

Více

CRÚ

Kromě registrů, které jsou provozovány samotnými poskytovateli úvěrů, existuje také Centrální registr úvěrů (CRÚ).  Centrální proto, že je vedený Českou národní bankou (ČNB) a účastníky jsou všechny banky a pobočky zahraničních bank působících na území ČR. Úplně vyčerpávající informace v něm ale také nenajdeme...

Více

Půjčky bez registru NE!

Každý z nás se s tím určitě už setkal. Někdo chce půjčit pár stovek do výplaty a někdo zas dva tisíce na dárek pro manželku. Když můžeme, pomůžeme. Peníze ale budeme chtít vrátit a proto je z ruky nejspíš nedáme jen tak. Pokud o žadateli nic moc nevíme, zjistíme si nejdřív, co je vlastně zač. Čím lépe jej poznáme, tím lépe odhadneme, jaké jsou jeho možnosti a schopnosti, a také, zda mu vůbec můžeme věřit....

Více

Připravuje:

Ve spolupráci s: