Příkaz k inkasu

Příslušná transakce je iniciována příjemcem platby, který podává příkaz své vlastní bance nebo jiné platební instituci. Platba je provedena ovšem jen tehdy, jestliže se plátce s příjemcem na takovém způsobu placení předem dohodl a předal o tom v předstihu před inkasní platbou své bance souhlas. Takový souhlas s jednorázovým provedením nebo dokonce opakovaným prováděním daného typu plateb si musí banka plátce uložit a kontrolovat, jestli zaslané inkaso, vlastně výzva k placení, splňuje všechny náležitosti.

Banka tedy vždy kontroluje nejen to, že daný účet může být vůbec inkasován ze strany konkrétního majitele jiného čísla účtu, ale i to, zda příkaz odpovídá i dalším zadaným podmínkám, kterými může být povolení k inkasu omezeno (např. maximální částkou, frekvencí opakování, apod.). Příjemce platby požádá prostřednictvím své banky banku plátce o převod prostředků. Převod proběhne jedině v případě, že pokyn vyhovuje podmínkám souhlasu a na účtu plátce je v daný okamžik dostatek finančních prostředků. 

Používáme často u pravidelných plateb, např. úhrada nájemného nebo faktur za dodávky plynu, elektřiny či služby mobilního operátora. 

Připravuje:

Ve spolupráci s: