Na co se nás často ptáte?

Jak a proč vznikl celý projekt www.financnivzdelavani.cz?

Dnes je to možná již nepředstavitelné, ale před takovými 15 nebo 12 lety si člověk na internetu sice mohl najít spoustu údajů, ale jen málokdy byly ty pravé shromážděny na jednom místě. Navíc, oddělit reklamní oznámení od objektivních informací, jejichž účelem je opravdu jen pomoc a osvěta, může být pro jednotlivce někdy těžké. Česká bankovní asociace (ČBA) dlouhodobě pociťovala, že v nabídce informací o finančním trhu schází ucelený pohled, který by byl striktně nekomerčního charakteru a který by široké veřejnosti pomohl zorientovat se ve světě financí. 

V roce 2005 došlo k podepsání Memoranda mezi zástupci bankovního sektoru a Ministerstvem financí ČR, které zdokumentovalo, jaká očekávání mají banky i stát v oblasti vzdělávání ve financích a vstřícného přístupu ke klientům a současně i možnosti obou sektorů. Na základě tohoto dokumentu zahájila ČBA iniciativu, díky níž se podařilo sdružit ve společném vzdělávacím projektu partnerské finanční asociace. Projekt byl na samém počátku podporován Českou národní bankou a Ministerstvem financí ČR. Obě tyto instituce se postupem času rozhodly pro samostatné aktivity v oblasti finančního vzdělávání. Projekt www.financnivzdelavani.cz je i nadále veden ČBA s podporou partnerských asociací, k nimž přibyly ještě další subjekty. 

 

Proč web neobsahuje přímo doporučení produktů a konkrétní výpočty?

Aby mohl plnit svoji úlohu, musí být web nekomerční ve všech ohledech. Jakákoli obchodně motivovaná doporučení, byť formulovaná v obecné rovině, by tento princip porušila. Cílem www.financnivzdelavani.cz je stát se objektivní vstupní branou do světa financí. Jednoduché návody a vysvětlení mají pomoci k pochopení základních pojmů a principů a současně umožňují každému, aby se ve vlastních financích snadno zorientoval. Detailní informace o konkrétních produktech, komerční sdělení nebo komentáře odborníků k veškerému dění ve světě financí lze najít v celé řadě jiných veřejně přístupných zdrojů a mimo jiné i na komerčních webech finančních institucí.

 

Bude se web aktualizovat?

Ano, obsah webu bude pravidelně doplňován o další, dosud nezpracované návody JAK NA TO. Současně bude probíhat aktualizace obsahu v návaznosti na změny v příslušné legislativě. 

Připravuje:

Ve spolupráci s: