Já ve světě financí

Životní etapy

Přestože tohle dělení pochází již z roku 1954, je velmi výstižné. Ať se nám to líbí nebo ne, náš život je penězi nejen ovlivňován, ale v mnohém i determinován. Každý člověk je jiný, ale základní potřeby a vývojové etapy máme všichni v podstatě stejné. Proto pro nás ve vztahu k penězům platí i stejná ekonomická pravidla….

Více

Děti a finance

Co říkat dětem o světě financí a jak je ve vztahu k penězům vychovávat? Každá rada nemusí být drahá. Hlavní je neodkládat to a nespoléhat se právě v téhle části výchovy jen na ostatní. Chce to začít od malička. Všudypřítomné reklamy a lákadla v obchodech i na internetu útočí na všechny bez rozdílu. My sami jsme často pod tlakem a o to víc…

Více

Když studujeme nebo jsme se školou právě skončili

Starší generace někdy trpí utkvělou představou, že život studenta je vlastně jen jedna dlouhá párty, kdy člověk nic neřeší a téměř nic nemusí. Chyba lávky staroušci, vedle školních povinností, jsme pod těžkou palbou spotřebního světa a jeden občas neví, jak z toho všeho ven.

Více

Samostatná domácnost

Ať už žijeme sami bez partnera jen dočasně nebo trvale, a ať už jsme se pro takový život rozhodli dobrovolně nebo ne, vést samostatnou domácnost, má svá specifika. Samozřejmě, že máme větší volnost. Svůj čas i své finance můžeme utrácet podle vlastní úvahy a nemusíme při nakládání s nimi myslet na potřeby a plány někoho dalšího…

Více

Rodinné finance

Ve dvou se to lépe táhne. A co teprve ve třech, ve čtyřech nebo v pěti? Od rána do večera v jednom kole a i když se naše příjmy zvyšují, pořád jsme vlastně na nule. Není ale divu, vždyť máme najednou na starosti nejen sami sebe, ale také naše potomky! A když se k potomkům přidá ještě domácí mazlíček a partnerka na mateřské dovolené…

Více

Prázdné hnízdo

Děti jsou z domova pryč a nám najednou zbývá poměrně dost času a s velkou pravděpodobností i něco peněz. Je na čase chopit se příležitosti a život si tak trochu bezstarostně užít. Nesmíme přitom ale zapomenout na zajištění dostatečných financí na penzi…

Více

Penze

I když se někteří z nás s prací loučí jen neradi, v seniorském věku s ní už nemůžeme automaticky počítat. Tedy zejména ne s příjmy, které nám ze zaměstnání plynou. Užívat života si ale chceme dál a určitě i můžeme. Pokud budeme na penzi myslet včas…

Více

Připravuje:

Ve spolupráci s: