Samostatná domácnost

Ať už žijeme sami bez partnera jen dočasně nebo trvale, a ať už jsme se pro takový život rozhodli dobrovolně nebo ne, vést samostatnou domácnost, má svá specifika. Samozřejmě, že máme větší volnost. Svůj čas i své finance můžeme utrácet podle vlastní úvahy a nemusíme při nakládání s nimi myslet na potřeby a plány někoho dalšího. Jsme ale sami i na to, abychom si sami pro sebe připravili záložní plán.

Sami doma

Jako člověk, který je zodpovědný sám za sebe, máte finanční potřeby a osobní cíle, které se liší od ostatních. Např. v případě vážnější nemoci či dočasné nezpůsobilosti sám za sebe rozhodovat je na místě otázka: Necháte své finance a svůj osobní majetek jen tak? Nebylo by lépe dát někomu dopředu instrukce, jak o vše řádně pečovat?…

Více

Jak si sestavit osobní rozpočet

Výdaje = to, co musíme každý měsíc ze své kapsy vydat (někomu zaplatit) Naše výdaje bychom měli sledovat pravidelně alespoň na měsíční bázi, ale určitě se vyplatí zkusit si je sepsat i na několik měsíců předem. Příjmy = to, co do naší kapsy (na náš účet nebo nám do ruky) přichází…

Více

K čemu slouží finanční rezerva

Měla by nám pomoci v případě nouze. Stejně jako náhradní pneumatika v autě, i finanční rezerva nám slouží jako jistota, kterou si s sebou vezeme pro případ, že budeme muset nečekaně zastavit. V okamžiku, kdy to nečekáme, se přihodí něco, co nás bude stát hodně peněz – neočekávaný výdaj např. na opravu auta, nákup nové pračky…

Více

K čemu slouží finanční plán

Měl by nám pomoci ve splnění našich přání. Můžeme si jej představit jako mapu, která nás dovede ke splnění našich cílů s větší jistotou a mnohem rychleji než zkoušení různých tras formou pokus omyl obvyklé u těch, kteří zamyšlení nad vlastními příjmy a výdaji nevěnují příliš mnoho energie…

Více

Jak si sestavit finanční plán

Nejprve musíme udělat tři kroky, které nás nic nestojí: a) poznat svoji finanční situaci – musíme si umět spočítat si, kolik peněz odkud dostáváme a kolik na co vydáváme, to znamená sestavit si rozpočet, b) stanovit si cíle – pokud bychom zůstali v rovině snu, tak je dost dobře možné…

Více

Řídíme své finance správně?

Máme rozpočet a máme finanční plán, který nám pomůže splnit naše přání. Pokud jsme v něm mysleli i na rezervy, jsme na nejlepší cestě za svým cílem. Jenomže máme svůj plán nastaven opravdu rozumně? Nezapomněli jsme na nic? Je ještě něco, co by pro nás teď nebo v budoucnu mohlo být důležité?…

Více

Jak a co bychom měli mít zajištěno?

Finance na penzi. V případě samostatné domácnosti půjde především o to, abychom si z hlediska finančního zajistili naši budoucnost. V době, kdy již nebudeme pracovat, bude státní důchod jen těžko dosahovat výše, kterou si většina z nás představuje jako dostatečnou. V roce 2013 dosahoval průměrný státní důchod výše 10 962 Kč měsíčně…

Více

Na co nezapomenout

I když žijeme sami, neznamená to, že žijeme jenom sami pro sebe. Co se s námi nebo naším majetkem stane v případě, že dojde k nějaké neočekávané události, bychom proto měli řešit i tehdy, kdy nám zdánlivě vůbec nic nehrozí. Často máme příbuzné, třeba i vzdálenější, anebo dobré přátele, kteří v případě, že s námi něco stane a nebude jasné…

Více

Připravuje:

Ve spolupráci s: