Jak a co bychom měli mít zajištěno?

 

Finance na penzi

V případě samostatné domácnosti půjde především o to, abychom si z hlediska finančního zajistili naši budoucnost. V době, kdy již nebudeme pracovat, bude státní důchod jen těžko dosahovat výše, kterou si většina z nás představuje jako dostatečnou. V roce 2013 dosahoval průměrný státní důchod výše 10 962 Kč měsíčně, což je pravděpodobně podstatně nižší částka ve srovnání s naší současnou mzdou. Svoji penzi bychom si ideálně měli připravit jako souběh několika příjmů:

  • státního důchodu,
  • dávky vyplácené penzijní společností v návaznosti na platnou právní úpravu penzijního spoření (II. a/nebo III. pilíř) a možností, které v této oblasti využíváme) a
  • soukromé úspory a jiný příjem z našeho majetku (např. finanční majetek investovaný v podílových fondech, příjem z pronájmu nemovitostí)

Všechny tři složky dohromady by pomoci udržet náš životní standard tak, aby v okamžiku odchodu do důchodu nedošlo k náhlému propadu. Pokud se v seniorském věku nechceme příliš omezovat, budeme na měsíc potřebovat asi 80% měsíčního příjmu, který jsme měli před odchodem do důchodu.

Naše životní náklady

Pokud žijeme v samostatné domácnosti a nepotřebujeme zajistit finance pro fungování celé rodiny, postačí nám k pokrytí případných rizik jen omezené životní pojištění. Jedním z hlavních cílů životního pojištění by totiž mělo být pokrytí našich nesplacených závazků, které by v opačném případě mohly zatížit naše příbuzné. Určitě přichází v úvahu o pojištění proti invaliditě a trvalým následkům, které by mělo řešit případnou situaci, kdy bychom díky úrazu nebo nemoci ztratili schopnost vydělávat v budoucnu peníze na krytí vlastních výdajů nebo by díky nim naše příjmy zůstaly velmi omezené.

Náš majetek

Obecně platí, že bychom měli chránit hodnotná aktiva, tedy majetek, který máme a jehož poškození nebo zničení by nám způsobilo značnou újmu. Obvykle je potřeba pojistkou chránit byt nebo dům (včetně jejich vybavení), ale také např. automobil.

Připravuje:

Ve spolupráci s: