Sami doma

Jako člověk, který je zodpovědný sám za sebe, máte finanční potřeby a osobní cíle, které se liší od ostatních. Např. v případě vážnější nemoci či dočasné nezpůsobilosti sám za sebe rozhodovat je na místě otázka: Necháte své finance a svůj osobní majetek jen tak? Nebylo by lépe dát někomu dopředu instrukce, jak o vše řádně pečovat?

Pokud vychováváte dítě nebo děti či případně žijete v domácnosti s jedním nebo několika zvířecími mazlíčky – máte „záložní plán“, např. někoho, kdo se o ně může v takové době postarat?

A co osobní výdaje, které musíte dál platit? To je jen několik námětů situací na které musíte jako člověk v samostatné domácnosti myslet. Trochu paradoxně se totiž obvykle právě lidem, kteří mají tyto a podobné otázky dopředu vyřešeny, nejčastěji žádný negativní problém nepřihodí.

Nejspíš rozpočet a vlastní systém jeho sledování už máme. Pokud ne, je nejvyšší čas se do jeho sestavení pustit:

Připravuje:

Ve spolupráci s: