Na co nezapomenout

I když žijeme sami, neznamená to, že žijeme jenom sami pro sebe. Co se s námi nebo naším majetkem stane v případě, že dojde k nějaké neočekávané události, bychom proto měli řešit i tehdy, kdy nám zdánlivě vůbec nic nehrozí. Často máme příbuzné, třeba i vzdálenější, anebo dobré přátele, kteří v případě, že s námi něco stane a nebude jasné, co a jak bychom si přáli, budou postaveni do nezáviděníhodné situace.

Je lepší rozhodnout některé věci předem a postarat se o to, aby byly informace o našich přáních, ale i našem majetku a finančních záležitostech pro „všechny případy“ uloženy u spolehlivé osoby (např. rodičů, notáře nebo advokáta).

Připravuje:

Ve spolupráci s: