Svět financí

Bankovnictví

 • K čemu slouží banky?
 • Co je to bankovní systém? 
 • Bankovní licence
 • Jaké služby banky nabízejí? 
 • Druhy bank
 • Bankovní spojení...
Více

Finanční zprostředkování

 • Co je to finanční zprostředkování?
 • Jak finanční zprostředkování funguje?
 • Jaké jsou druhy služeb finančního zprostředkování?
 • Jak poznat finančního poradce zcela nezávislého na provizích?
 • Kdo dohlíží finanční zprostředkování?
Více

Investování a finanční trhy

 • Jak funguje investování a finanční trhy?
 • Investiční produkty a služby
 • Spotřebitel – investor a riziko
 • Etika v oblasti investování
 • Právní úprava investování a ochrana investorů na finančním trhu...
Více

Leasing

 • Co je to leasing?
 • Jak leasing funguje?
 • Jaké jsou druhy leasingu?
 • Jak funguje leasingový proces?
 • Jaké náležitosti má leasingová smlouva?
 • Etika poskytování leasingových služeb...
Více

Platební služby

 • Platební služby
 • Platební instituce
 • Bezhotovostní placení
 • Platební karty
 • Číslo účtu
 • Platby do zahraničí...
Více

Pojišťovnictvní

 • Co je to pojišťovnictví?
 • Jaké subjekty podnikají v pojišťovnictví?
 • Kdo dohlíží na oblast pojišťovnictví?
 • Jak funguje problematika pojišťovnictví? 
 • Jaké jsou základní pojistné produkty?
 • Pojistná smlouva...
Více

Úvěrové registry

 • Co jsou úvěrové registry?
 • Jak fungují úvěrové registry?
 • Jaké úvěrové registry jsou provozovány v České republice?
 • Jaké informace jsou v úvěrových registrech?
 • Jakým způsobem lze získat výpis z úvěrových registrů?
 • Desatero zodpovědného zadlužování...
Více

Připravuje:

Ve spolupráci s: