Co jsou platební služby

Platební služby patří mezi základní služby na finančním trhu, které nabízejí banky a také některé další instituce na základě povolení či licence České národní banky. Souhrnně pro tyto služby používáme pojem platební styk a rozdělujeme je podle různých kritérií - např. podle způsobu placení (předáváme-li si peníze v hotovosti...

Více

Platební instituce

Označení platební instituce používáme často jako souhrnné označení pro všechny poskytovatele platebních služeb. V užším rozsahu jsou platební instituce takové právnické osoby, které jsou oprávněny poskytovat platební služby uvedené v povolení k činnosti platební instituce, které jí udělila Česká národní banka...

Více

Bezhotovnostní placení

Ač to tak nemusí na první pohled vypadat, jsou bezhotovostní platby ve srovnání s platbami v hotovosti levnější. Hotovost sama i práce s ní je totiž nákladná: někdo musí bankovky a mince vyrobit, skladovat jejich ostatečné zásoby, dávat je do oběhu, dovézt na správná místa, naskládat do bankomatů, zásobit přepážky...

Více

Platební karty

Platební karty jsou dnes nejrozšířenějším platebním nástrojem. Vydávají je v podstatě všechny banky ke všem běžným účtům.V zásadě rozlišujeme dva typy platebních karet, které se na první pohled neliší. V obou případech se jedná o kus plastu, který je opatřen logem karetní asociace...

Více

Číslo účtu

Pokud si v tuzemsku otevřeme účet u kterékoliv banky nebo jiné platební instituce, přidělí nám tato instituce k jeho používání číslo. Číslo účtu může mít až 16 číslic, kde 6 prvních číslic oddělených pomlčkou je tzv. předčíslí. Struktura čísla účtu není pevně dána, závisí zcela na systému té které banky, ovšem v rámci každé platební instituce musí být takové číslo účtu jedinečné. Rozšíříme-li číslo účtu o čtyřmístný kód platebního styku (dříve nazývaný kód banky), dostaneme bankovní spojení...

Více

Platby do zahraničí

K tomu, abychom mohli platit do zahraničí, anebo i po Čechách v cizí měně, nemusíme mít účet v cizí měně vedený, postačí nám účet vedený v českých korunách. Naše banka, případně jiná platební instituce, zajistí, aby byla do zahraničí odeslána částka v cizí měně...

Více

Směnárenské operace

I v dnešní době se však v některých případech bez hotovosti neobejdeme. Platí to zejména, když jedeme do zahraničí a nemáme jistotu, zda vůbec nebo kde a za jakých podmínek bude možné používat platební kartu k placení za služby nebo k výběru z bankomatů. Proto někdy potřebujeme...

Více

Reklamace

Jednou ze základních povinností klienta je kontrolovat, zda došlo k realizaci plateb tak, jak je zadal; že jsou mu ve stanovených termínech připisovány úroky ve správné výši a že mu jsou strhávány poplatky ve sjednané výši...

Více

Kdo na to dohlíží

V oblasti platebního styku dohlíží na činnost všech institucí (tedy nejen bank, ale i platebních institucí, institucí elektronických peněz a dalších subjektů) centrální banka ČR, kterou je Česká národní banka...

Více

Právní úprava platebního styku v ČR

Oblast platebního styku je legislativně upravena mnoha zákony. Pro nás, jako pro klienty, je zásadní zákon č. 370/2017 Sb., o platebním styku, ve znění pozdějších předpisů. Ten vedle odborných částí, které stanoví podmínky pro vznik, povolování, registrování a licencování různých platebních institucí a systémů platebního styku...

Více

Připravuje:

Ve spolupráci s: