Bezhotovostní placení 

Ač to tak nemusí na první pohled vypadat, jsou bezhotovostní platby ve srovnání s platbami v hotovosti levnější. Hotovost sama i práce s ní je totiž nákladná: někdo musí bankovky a mince vyrobit, skladovat jejich dostatečné zásoby, dávat je do oběhu, dovézt na správná místa, naskládat do bankomatů, zásobit přepážky bank a pokladny obchodů, restaurací, provozovatelů různých služeb. Při každém předávání i placení musí být hotovost přepočítávána, kontrolována, zda se nejedná o padělky, atd., atd. Všechny tyto činnosti při bezhotovostním platebním styku odpadají, protože jsou nahrazeny elektronickou komunikací a technickými prostředky zabezpečení. Bezhotovostní placení se provádí prostřednictvím bezhotovostních platebních prostředků, které nám poskytují platební instituce.

 

Platební karty

Platební karty jsou v současné době nejběžnějším platebním nástrojem. Umožňují platbu bez použití hotovosti. Zároveň však tomu, kdo něco prodává, nebo poskytuje za úplatu nějakou službu, je v okamžiku použití karty potvrzeno jejím vydavatelem (či jím pověřeným prostředníkem), že mu budou prostředky za jeho zboží či služby uhrazeny.

Více

Příkazy k úhradě

Příkazy k úhradě – plátce podává příkaz bance nebo jiné platební instituci k odepsání částky ze svého účtu ve prospěch účtu příjemce. Příkaz může být podán jak ve formě papírového formuláře (to už je dnes méně časté), tak třeba prostřednictvím aplikací internetového nebo mobilního bankovnictví.

Více

Příkazy k inkasu

Příslušná transakce je iniciována příjemcem platby, který podává příkaz své vlastní bance nebo jiné platební instituci. Platba je provedena ovšem jen tehdy, jestliže se plátce s příjemcem na takovém způsobu placení předem dohodl a předal o tom v předstihu před inkasní platbou své bance souhlas...

Více

Elektronicé peníze

Elektronické peníze jsou digitálním ekvivalentem skutečných peněz. Je to vlastně elektronická náhrada bankovek a mincí uložená na počítačovém serveru nebo na určitém médiu (tím může být mobilní telefon, speciální karta, atp.)...

Více

SIPO

SIPO - Soustředěné inkaso plateb obyvatelstva (SIPO) je specifická služba České pošty, s.p. (Česká pošta). Je určena pro klienty-spotřebitele, kteří si díky službě SIPO mohou sdružit několik plateb do jednoho hromadného příkazu a zaplatit všechny platby společně v jedné částce...

Více

Další možnosti

Využívání dalších typů platebních nástrojů není v České republice příliš běžné. Zde máme na mysli směnky a šeky, což jsou cenné papíry, které sloužily mimo jiné jako bezhotovostní způsob placení v době před rozšířením platebních karet...

Více

Připravuje:

Ve spolupráci s: