Reklamace

Jednou ze základních povinností klienta je kontrolovat, zda došlo k realizaci plateb tak, jak je zadal; že jsou mu ve stanovených termínech připisovány úroky ve správné výši a že mu jsou strhávány poplatky ve sjednané výši. 

V případě, že zjistíme, že ze strany banky došlo k jakékoliv chybě, máme samozřejmě právo takovou chybu reklamovat. I když informaci o chybně provedené platbě zjistíme třeba od toho, komu jsme ji posílali a on je klientem jiné banky, musíme se se svou reklamací obrátit na naši banku, nejlépe na pobočku, kde jsme uzavřeli smlouvu o vedení našeho účtu.

Většina bank má reklamační oddělení nejen na jednotlivých pobočkách, ale i ve svém ústředí, kde často sídlí i tzv. ombudsman, což je další instance, na kterou se v bance můžeme obrátit, pokud nejsme spokojeni s tím, jak byla naše reklamace vyřízena.

Připravuje:

Ve spolupráci s: