Platby do zahraničí

K tomu, abychom mohli platit do zahraničí, anebo i po Čechách v cizí měně, nemusíme zřízovat a mít účet vedený v cizí měně, postačí nám účet vedený v českých korunách.

Naše banka, případně jiná platební instituce, zajistí, aby byla do zahraničí odeslána částka v cizí měně, kterou jsme uvedli v příkazu k úhradě do zahraničí-použije k tomu kurz mezi českou korunou a danou cizí měnou podle svého platného kurzovního lístku. O výši kurzu má povinnost nás banka informovat, stejně tak nás musí informovat o tom, jaké jsou s naší platbou do zahraničí spojené poplatky.  

 

Rozlišujeme dva typy zahraničních plateb:

  • platby v eurech (EUR) ve prospěch účtu vedeného bankou v rámci Evropské unie,
    resp. v rámci Evropského hospodářského prostoru (EHS)
  • ostatní cizoměnové platby, tedy platby v jiných měnách nebo směrované
    ve prospěch účtů vedených mimo Evropskou unii, resp. EHS

Pro první typ plateb platí určité standardní postupy a pravidla, která se skrývají pod zkratkou SEPA (Single Euro Payments Area). Díky těmto standardům jsou tyto platby většinou levnější a jejich zpracování je rychlejší (jsou pro ně stanovena celoevropsky platná pravidla zúčtování) a dnes je nabízí většina bank působících na českém trhu.

V případě zahraničních plateb v jiných měnách se podmínky realizace mohou velmi lišit. Musíme si proto nejprve v bance nebo jiné platební instituci zjistit, zda a za jakých cenových a časových podmínek je bude možné uskutečnit a nabídky si případně před zadáním platebního příkazu porovnat. Bude vždy záležet na konkrétních parametrech platby (např. o jakou měnu jde), ale také na tom, jaké korespondenční vztahy má ta která banka navázány se zahraničím (tedy přes kterou zahraniční banku platby v dané měně realizuje), kolik zprostředkujících bank bude do celé transakce nutné zapojit atp. 

 

 

Připravuje:

Ve spolupráci s: