Právní úprava platebního styku v ČR

Oblast platebního styku je legislativně upravena mnoha zákony. Pro nás, jako pro klienty, je zásadní zákon č. 370/2017 Sb., o platebním styku, ve znění pozdějších předpisů. Ten vedle odborných částí, které stanoví podmínky pro vznik, povolování, registrování a licencování různých platebních institucí a systémů platebního styku, obsahuje i náležitosti smluv mezi platebními institucemi a klienty, informační povinnosti platebních institucí vůči klientům, lhůty v domácím platebním styku i v rámci SEPA atp. 

Podstatná je i vyhláška č. 169/2011 Sb., o stanovení pravidel tvorby čísla účtu v platebním styku, která určuje podobu čísla účtu v národním formátu, použití kódů platebního styku a způsob vytváření IBAN z národního formátu čísla účtu.

V oblasti platebního styku se dále odráží i ustanovení dalších právních předpisů, např. zákon č. 21/1992 Sb., o bankách; zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník; zákon č. 229/2002 Sb., o finančním arbitrovi; zákon č. 277/2013 Sb., o směnárenské činnosti; zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance (všechny ve znění pozdějších předpisů) a mnohé další.

Připravuje:

Ve spolupráci s: