Kdo na to dohlíží

V oblasti platebního styku dohlíží na činnost všech institucí, tedy nejen bank, ale i platebních institucí, institucí elektronických peněz a dalších subjektů, centrální banka ČR, kterou je Česká národní banka. ČNB v oblasti platebního styku dohlíží zejména na dodržování informačních povinností ze strany poskytovatelů platebních služeb podle zákona č. 370/2017 Sb., o platebním styku, ve znění pozdějších předpisů. Bližší detaily najdeme přímo na webových stránkách ČNB.

Finanční arbitr ČR             

Pokud nejsme spokojeni s tím, jak je řešena reklamace nebo náš spor v oblasti platebního styku, může nám v některých případech pomoci nejen soud, ale také Finanční arbitr České republiky. Je to státem zřízený mimosoudní orgán příslušný k rozhodování některých sporů na finančním trhu. Podání k němu jsou bezplatná a stejně jako celý proces spojený s řízením. Na kancelář Finančního arbitra se můžeme obrátit například 

  • v případě, že se jako uživatel platebních služeb dostaneme do sporu s jejich poskytovatelem
  • v případě, že se jako držitel elektronických peněz dostaneme do sporu s jejich vydavatelem
  • v případě, že se jako klient směnárenského obchodu dostaneme do sporu s provozovatelem směnárenské činnosti.

Pokud se Finanční arbitr bude naším případem zabývat, posoudí jej a rozhodne, zda z jeho pohledu byla chyba na straně poskytovatele služeb (resp. provozovatele či vydavatele), anebo nikoli. Pokud ano, může poskytovateli služeb nařídit, aby naší reklamaci vyhověl a současně mu uložit odpovídající pokutu. Poskytovatel buď takovému rozhodnutí Finančního arbitra vyhoví, anebo má možnost obrátit se na soud, který jediný může jeho rozhodnutí přezkoumat a buď jej potvrdit, nebo zvrátit. 

Finanční arbitr se ale nemůže zabývat případy, které jsou již řešeny soudní či rozhodčí cestou. 

Bližší detaily o možnostech a činnosti kanceláře Finančního arbitra, včetně formulářů k podání návrhu, najdeme na www.finarbitr.cz

 

 

Připravuje:

Ve spolupráci s: