Úvěrové registry

Co jsou úvěrové registry?

Úvěrové registry jsou dobře zabezpečené databáze, ve kterých jsou evidovány informace o zákaznících finančních a nefinančních institucí, kteří mají pohledávky vůči těmto institucím nebo je v minulosti měli, případně mají problémy se splácením svých závazků…

Více

Jak fungují úvěrové registry?

Obecně lze říci, že úvěrové registry jsou databáze všech typů klientů – právnických osob a fyzických osob – občanů i podnikatelů, kteří jsou nějakým způsobem spojeni s poskytnutým úvěrem. Úvěrové registry jsou určeny k tomu, aby poskytovaly finančním i nefinančním institucím údaje o klientech…

Více

Jaké úvěrové registry jsou provozovány v České republice?

V ČR existují celkem čtyři úvěrové registry. Patří mezi ně Bankovní registr klientských informací (BRKI), Nebankovní registr klientských informací (NRKI), Centrální registr úvěrů (jehož garantem je Česká národní banka) a registr SOLUS…

Více

Jaké informace jsou v úvěrových registrech?

V BRKI jsou kromě identifikačních osobních údajů klienta (tj. jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo, místo a země narození a adresa) také informace vypovídající o tom, zda mezi klientem a bankou dojde či došlo k uzavření, případně neuzavření smluvního (úvěrového) vztahu. Dále osobní údaje o finančních závazcích klienta…

Více

Jakým způsobem lze získat výpis z úvěrových registrů?

Výpis z registrů BRKI a NRKI, nazývaný „úvěrová zpráva“, je možné získat několika způsoby. Nejjednodušším způsobem, jak získat úvěrovou zprávu, je zažádat o ni on-line prostřednictvím portálu www.kolikmam.cz. On-line verze úvěrové zprávy stojí 160 Kč včetně DPH. Papírová verze pak vyjde na 200 Kč včetně DPH…

Více

Desatero zodpovědného zadlužování

  1. NEPŮJČUJI SI NA ZBYTEČNOSTI
  2. NEPŘEPLÁCÍM ŽIVOTNOST
  3. NERISKUJI BANKROT
  4. NEDŮVĚŘUJI VŠEM
  5. NEJSEM UNÁHLENÝ
  6. NEPOROVNÁVÁM POUZE ÚROKY…
Více

Připravuje:

Ve spolupráci s: