Jakým způsobem lze získat výpis z úvěrových registrů?

Bankovní (BRKI) a nebankovni (NRKI) registr klientských informací 

Výpis z registrů BRKI a NRKI, nazývaný „úvěrová zpráva“, je možné získat několika způsoby. Nejjednodušším způsobem, jak získat úvěrovou zprávu, je zažádat o ni on-line prostřednictvím portálu www.kolikmam.cz. On-line verze úvěrové zprávy stojí 160 Kč včetně DPH. Papírová verze pak vyjde na 200 Kč včetně DPH (v této ceně není zahrnuto poštovné, to se odvíjí od váhy posílané zásilky). Při nákupu on-line verze je možnost provést platbu prostřednictvím platební karty, nebo bankovním převodem pomocí služby PayU včetně služby Mobito. Po úspěšně provedené platbě je objednávka okamžitě vyřízena. On-line úvěrová zpráva opatřená elektronickým podpisem je pak bezprostředně zpřístupněna žadateli v aplikaci kolikmam.cz i s možností tisku faktury za provedenou platbu.

Dalším způsobem je osobní vyzvednutí úvěrové zprávy v Klientském centru BRKI a NRKI se sídlem Na Vítězné Pláni 1719/4, Praha 4. Úvěrová zpráva je vydána na místě okamžitě. Důležité je mít s sebou doklad totožnosti, nejlépe Občanský průkaz. Cena za výpis v Klientském centru je 200 Kč včetně DPH.

Poslední variantou je požádat o úvěrovou zprávu písemně. V případě, že má žadatel cizí státní příslušnost, podpis na žádosti musí být písemně ověřen. Písemné výpisy z registrů jsou zasílány pouze na dobírku na adresy v České republice.

Registr FO a Registr IČ

Záznamy o naší osobě nebo firmě si samozřejmě můžeme pro vlastní potřeby zkontrolovat sami pomocí výpisu z registrů. Již několik let je možné požádat o výpis z Registru FO i SMS zprávou. Na stránkách www.solus.cz se dozvíme více o všech způsobech, jak o výpis požádat, jakým způsobem nám bude doručen a kolik nás to bude stát. 

Centrální registr úvěrů

Klienti podnikatelé mají ze zákona právo seznámit se s informacemi, které jsou o nich vedeny v databázi CRÚ. Mohou proto podat žádost o výpis z CRÚ v elektronické formě do datové schránky nebo v listinné formě na adresu provozovatele CRÚ, tedy ČNB (ať odesláním poštou, anebo osobním podáním žádosti v podatelně ČNB). 

ČNB je povinna vyřídit žádost o výpis ve lhůtě 30 dní za předpokladu, že žádost obsahuje veškeré náležitosti a je opatřena ověřeným podpisem příslušné osoby a žadatel uhradil příslušný poplatek. Obvyklá doba pro vyřízení je zpravidla kratší, ale vyřízení žádosti na počkání není možné.

 

Připravuje:

Ve spolupráci s: