Jaké informace jsou v úvěrových registrech?

 

V Bankovním registru klientských informací (BRKI)

V BRKI jsou kromě identifikačních osobních údajů klienta (tj. jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo, místo a země narození a adresa) také informace vypovídající o tom, zda mezi klientem a bankou dojde či došlo k uzavření, případně neuzavření smluvního (úvěrového) vztahu. Dále osobní údaje o finančních závazcích klienta, které vznikly, vzniknou nebo mohou vzniknout vůči bance, tj. počet existujících úvěrových smluv, výše jednotlivých úvěrů a splátek, historie splácení těchto závazků a informace o zajištění závazků a podobně.

BRKI také obsahuje údaje o tom, zda právě žádáte o nějaký úvěrový produkt. Informace jsou v BRKI uchovány po celou existenci úvěrového produktu a následně pak po dobu 4 let po jeho ukončení. Pokud požadovaná smlouva mezi Vámi a bankou nebyla uzavřena, je tato informace uchována v BRKI po dobu 1 roku ode dne podání Vaší žádosti o uzavření příslušné smlouvy.

 

V Nebankovním registru klientských informací (NRKI)

Ke každé fyzické či právnické osobě jsou v registrech kromě základních identifikačních údajů, jako jsou jméno, rodné číslo/identifikační číslo a adresa, uvedeny také informace o tom, jaký typ produktu využívá a jak a kolik fyzická či právnická osoba splácí nebo v minulosti splácela. Konkrétně je to údaj týkající se počtu úvěrových smluv, výše částek jednotlivých úvěrů a výše pravidelných splátek.

Součástí informací je i historie splácení těchto závazků a informace o jejich zajištění. V registru je tak vedena i tzv. pozitivní úvěrová historie – tj. údaj o tom, že klient splácí řádně a včas. Registr dále obsahuje údaje o tom, zda daná osoba právě nežádá o nějaký úvěrový produkt.

 

V Centrálním registru úvěrů

CRÚ obsahuje informace o úvěrových závazcích fyzických osob podnikatelů a právnických osob. Banky a pobočky zahraničních bank působících v ČR do něj povinně uvádějí informace o svých aktuálních úvěrových pohledávkách vůči klientům podnikatelům.

Musí konkrétně uvádět informace o čerpaných úvěrech, vč. kontokorentních, debetech na běžných účtech, ale i nečerpaných úvěrových rámcích a příslibech, poskytnutých zárukách a ručení, a úvěrových ekvivalentech dalších vybraných podrozvahových pohledávek. V CRÚ ale nenajdeme žádné údaje o spotřebitelských úvěrech fyzických osob, o hypotečních úvěrech fyzických osob, ani o ručitelských závazcích.

 

V Registrech FO a IČ

Registr FO a Registr IČ obsahuje pouze identifikační údaje klientů a informace o existenci dluhu a jeho případné úhradě. Neobsahuje žádné citlivé údaje ani další doplňující informace, jako např. informaci o výši příjmu. 

Připravuje:

Ve spolupráci s: