Finanční zprostředkování

Co je to finanční zprostředkování?

Finanční zprostředkování je služba, kterou využívají poskytovatelé finančních produktů pro jejich prodej u externích zprostředkovatelů. Nejčastěji těchto služeb využívají pojišťovny, stavební spořitelny, penzijní fondy atd. Zprostředkovatelé sami vyhledávají klienty, pro které hledají optimální nastavení finančních produktů od různých poskytovatelů…

Více

Jak finanční zprostředkování funguje?

Pro oblast finančního zprostředkování je charakteristický aktivní prodej. To znamená, že v převážné většině klienti zpravidla sami produkty nevyhledávají, ale naopak zprostředkovatelé vyhledávají klienty pro příslušné produkty. Právě proto funguje většina obchodních zástupců tedy zprostředkovatelů flexibilně a nezávisle…

Více

Jaké jsou druhy služeb finančního zprostředkování?

  • Služby plně placené klientem
  • Služby plně placené z provizí
  • Služby částečně placené klientem a částečně z provizí
  • Služby poskytované na základě smlouvy s klientem
  • Služby poskytované na základě smlouvy s jedním poskytovatelem produktu
Více

Jak poznat finančního poradce zcela nezávislého na provizích?

Finanční poradce s Vámi uzavře písemnou smlouvu o poradenské činnosti, která bude, kromě jiného, obsahovat i ujednání o výši odměny a samozřejmě také o tom za jakou konkrétní činnost mu tato odměna náleží. Zpravidla nenabízí současně realizaci svých doporučení. Pokud se nedohodnete jinak, nebudete jeho prostřednictvím uzavírat žádné smlouvy…

Více

Kdo dohlíží na finanční zprostředkování?

Dohled nad finančním trhem a finančním zprostředkováním obecně vykonává Česká národní banka (ČNB). Ta dohlíží na zprostředkování a poradenství upravené zvláštními zákony, tj. v oblasti pojišťovnictví, investic a důchodových produktů vyjma penzijního připojištění (důchodové spoření, doplňkové penzijní spoření).

Více

Kde a jak podat stížnost?

Pokud jste nespokojeni s některou ze služeb v oblasti finančního poradenství a finančního zprostředkování, doporučujeme následující postup: 1. Uplatnit reklamaci u toho zprostředkovatele/poradce (fyzické osoby), kdo službu poskytoval. 2. Pokud neuspějete, uplatnit reklamaci u zprostředkovatelské/poradenské firmy, kterou zastupuje….

Více

Etický kodex v oboru finančního zprostředkování a poradenství

V oblasti finančního poradenství a finančního zprostředkování neexistuje zákonem ustanovená profesní komora s povinným členstvím, jako je tomu například u daňových poradců. Samoregulace tak probíhá na principu dobrovolného členství v profesních sdruženích (asociacích). Taková asociace je dnes na trhu jedna - ČASF. Její členové musí dodržovat etický kodex a zároveň hlásit jakékoli jeho porušení.

Více

Právní úprava finančního zprostředkování

Na základě živnosti jsou na finančním trhu poskytovány tyto finančně zprostředkovatelské a poradenské služby: a) finanční poradenství, b) zprostředkování stavebního spoření, c) zprostředkování všech typů úvěrů, d) zprostředkování leasingu. Ve všech těchto případech neexistuje zvláštní regulace…

Více

Připravuje:

Ve spolupráci s: