Jak finanční zprostředkování funguje?

Pro oblast finančního zprostředkování je charakteristický aktivní prodej. To znamená, že v převážné většině klienti zpravidla sami produkty nevyhledávají, ale naopak zprostředkovatelé vyhledávají klienty pro příslušné produkty. Právě proto funguje většina obchodních zástupců, tedy zprostředkovatelů flexibilně a nezávisle na finančních institucích mimo jejich kamenné pobočky. Finanční zprostředkování je významným prodejním kanálem finančních produktů a oslovuje stále větší počet klientů.

U některých produktů je typické, že je klient kupuje společně s jiným zbožím nebo službou. Například s autem kupujeme leasing a pojištění, se zájezdem cestovní pojištění, se spotřebním zbožím spotřebitelský úvěr. V těchto případech je třeba dbát zvýšené pozornosti – zpravidla se totiž soustředíme na nákup zboží či služby a smlouvy spojené s nákupem přidruženého finančního produktu považujeme za něco okrajového. Mnohdy tyto smlouvy ani nečteme, což může mít neblahé důsledky.

Připravuje:

Ve spolupráci s: