Etický kodex v oboru finančního poradenství a zprostředkování

Samoregulace a profesní sdružení v oboru finančního poradenství a zprostředkování

V oblasti finančního poradenství a finančního zprostředkování neexistuje zákonem ustanovená profesní komora s povinným členstvím, jako je tomu například u daňových poradců. Samoregulace tak probíhá na principu dobrovolného členství v profesních sdruženích (asociacích). Taková asociace je dnes na trhu jedna - ČASF. Její členové musí dodržovat etický kodex a zároveň hlásit jakékoli jeho porušení. 

Etický kodex ČASF:

Připravuje:

Ve spolupráci s: