Jak poznat finančního poradce zcela nezávislého na provizích?

  1. Uzavře s Vámi písemnou smlouvu o jen poradenské činnosti, která bude, kromě jiného, obsahovat i ujednání o výši odměny a samozřejmě také o tom za jakou konkrétní činnost mu tato odměna náleží.
  2. Zpravidla nenabízí současně realizaci svých doporučení. Pokud se nedohodnete jinak, nebudete jeho prostřednictvím uzavírat žádné smlouvy na konkrétní finanční produkty.
  3. V případě, že současně nabízí realizaci svých doporučení, nebude ze smluv, jejichž uzavření na základě Vašeho požadavku zajistil, inkasovat od poskytovatelů žádné provize.
    Poskytování služby finančního poradenství bez následného zprostředkování produktů není v České republice upraveno žádným zvláštním právním přepisem, poskytovateli pro výkon této činnosti postačuje živnostenský list, pro jehož vydání není vyžadováno doložení žádné odborné způsobilosti.

Připravuje:

Ve spolupráci s: