Co je to finanční zprostředkování?

Finanční zprostředkování je služba, kterou využívají poskytovatelé finančních produktů pro jejich prodej u externích zprostředkovatelů. Nejčastěji těchto služeb využívají pojišťovny, stavební spořitelny, penzijní fondy atd. Zprostředkovatelé sami vyhledávají klienty, pro které hledají optimální nastavení finančních produktů od různých poskytovatelů. Jsou odměňováni formou provizí z prodeje finančních produktů nebo přímo platbou od zákazníka.

Nejdelší historii mají bezpochyby zprostředkovatelé pojištění. V České republice se finanční trh obnovil po roce 1990, kdy došlo nejprve k demonopolizaci v oblasti pojišťovnictví, následně na český trh vstoupily zahraniční subjekty. Postupně vznikly specializované finanční instituce jako jsou stavební spořitelny, penzijní fondy.

Připravuje:

Ve spolupráci s: