Jak můžete podat stížnost?

Pokud jste nespokojeni s některou ze služeb v oblasti finančního poradenství a finančního zprostředkování, doporučujeme následující postup:

  1. Uplatnit reklamaci u toho zprostředkovatele/poradce (fyzické osoby), kdo službu poskytoval.
  2. Pokud neuspějete, uplatnit reklamaci u zprostředkovatelské/poradenské firmy, kterou zastupuje.
  3. Pokud neuspějete, ověřit si na https://casfpz.cz/ zda se jedná o člena této asociace. Pokud ano, uplatnit stížnost u asociace.
  4. Pokud poskytovatel služby není členem žádné asociace nebo tam se stížností neuspějete, obrátit se na státní dohled (ČNB – samostatný odbor ochrany spotřebitele), případně na kancelář Finančního arbitra (pouze pro produkty platebního styku, spotřebitelské úvěry, životní pojištění a kolektivního investování – www.finarbitr.cz). Pokud je stěžovaný zprostředkovatel (firma) členem ČASF, jednoznačně doporučujeme před podáním stížnosti na uvedené státní orgány podat podnět k prošetření jeho chování etické komisi ČASF. Je to nejlevnější a pro klienta nejdostupnější způsob, jak může dospět k odbornému přezkoumání svého případu.

Připravuje:

Ve spolupráci s: