Jaké jsou druhy služeb finančního zprostředkování?

Služby plně placené klientem

Pokud se chcete o své konkrétní finanční situaci poradit dříve, než se rozhodnete pro využití konkrétních finančních produktů, máte možnost vyhledat nezávislého finančního poradce, placeného klientem. Na rozdíl od zprostředkovatele finančních produktů není takový poradce závislý na provizích, ale pouze na honoráři, který mu zaplatíte. Výsledkem jeho práce by měl být finanční plán, tedy návrh optimálního řešení vaší situace. Na základě tohoto plánu pak sami uzavřete smlouvy na příslušné finanční produkty.

Vzhledem k tomu, že tato služba není zatím v České republice příliš žádaná, je poskytovatelů relativně málo. Při výběru poradce je třeba vědět, že používání označení „finanční poradce“ není v České republice legislativně regulováno a toto označení může tedy používat i ten, kdo je ve skutečnosti zprostředkovatelem finančních produktů. Jedinou výjimkou je „investiční poradce“ – ten už zákonem upraven je a může za své služby být placen jak klientem přímo, tak formou provize případně kombinací obojího.

Služby plně placené z provizí

Při využití této služby neplatíte jako klient zprostředkovateli žádné peníze přímo navíc. Zprostředkovatel je odměňován formou provize ze sjednaných produktů. Tato služba patří k nejvyužívanějším a to nejen u nás v ČR ale i v sousedních zemích.

Na poskytování těchto služeb nepostačuje živnostenský list, alespoň pokud jde o produkty v oblasti pojištění, investic a důchodové produkty vyjma penzijního připojištění (důchodové spoření, doplňkové penzijní spoření). Zde je třeba zvláštní podnikatelské oprávnění, vydávané Českou národní bankou. Činnost zprostředkovatelů pojištění, investic a důchodových produktů vyjma penzijního připojištění je regulována zvláštními zákony. I když tato regulace není jistě ideální, existují zde alespoň zákonné požadavky na odbornou péči při poskytování služby a je ukotvena míra odpovědnosti zprostředkovatelů, včetně povinného pojištění odpovědnosti za způsobenou škodu.

Kvalitní zprostředkovatel, který je placen z provizí, je nepochybně přínosem pro pohodlí klienta. Jako klient nemusíte sjednávat různé smlouvy a vyhledávat nabídky. Vše za vás zařídí váš poradce.

Služby částečně placené klientem a částečně z provizí

Někteří poskytovatelé finančních služeb nabízí kombinaci placeného poradenství a provizního zprostředkování. V praxi to znamená, že vám poradce zpracuje osobní finanční plán na základě smlouvy. To je placené přímo klientem. Dále realizace konkrétních smluv je již hrazena z provizí sjednaných produktů.

Služby poskytované na základě smlouvy s klientem

Mezi služby poskytované na základě smlouvy s klientem patří klientem placené finanční poradenství, zpravidla investiční poradenství a činnost pojišťovacích makléřů.

Služby poskytované na základě smlouvy s jedním poskytovatelem produktu

Sem patří činnost všech obchodních zástupců, kteří mají smlouvu s jedinou finanční institucí. Jedná se o tzv. výhradní zastoupení. Například s jednou stavební spořitelnou, s jedním penzijním fondem, s jednou investiční společností nebo s jednou pojišťovnou. Tito „jednobarevní“ zprostředkovatelé nabízejí produkty pouze jedné finanční instituce a jejich nabídka a nezávislost jsou tak omezeny.

V oblasti pojištění jsou takoví obchodní zástupci nazýváni vázanými pojišťovacími zprostředkovateli nebo výhradními pojišťovacími agenty. Rozdíl mezi nimi je v tom, že výhradní pojišťovací agenti mohou od klientů inkasovat pojistné, vázaní zprostředkovatelé nikoliv.

Služby poskytované na základě smlouvy s více vzájemně konkurenčními poskytovateli produktů

Tento druh služby je na trhu nejrozšířenější a poskytuje ji celá řada firem. Podstatou je nabídka vzájemně konkurenčních produktů od různých poskytovatelů, přičemž řešení pro klientovy potřeby může být sestaveno z produktů různých bank a pojišťoven. Tím jsou v ideálním případě klientovi zpřístupněny ty nejkvalitnější dostupné produkty za nejlepší cenu. V pojišťovnictví tuto službu nabízejí pojišťovací agenti a jejich podřízení pojišťovací zprostředkovatelé.

Připravuje:

Ve spolupráci s: