Právní úprava finančního zprostředkování

Služby poskytované dle živnostenského zákona

Na základě živnosti jsou na finančním trhu poskytovány tyto finančně zprostředkovatelské a poradenské služby:

 • finanční poradenství
 • zprostředkování stavebního spoření
 • zprostředkování všech typů úvěrů
 • zprostředkování leasingu

Ve všech těchto případech neexistuje zvláštní regulace, poskytovatel služby při získání živnostenského listu neprokazuje žádnou odbornou způsobilost ani praxi.

Zprostředkování spotřebitelského úvěru je od roku 2011 vázanou živností.

Služby poskytované dle zvláštních právních předpisů

Na základě zvláštního podnikatelského oprávnění lze zprostředkovávat tyto produkty:

 • pojistné smlouvy
 • investiční instrumenty (akcie, dluhopisy a fondy kolektivního investování)
 • důchodové produkty vyjma penzijního připojištění (důchodové spoření, doplňkové penzijní spoření)

Pojistné smlouvy:

 • zprostředkování pojistných smluv je upraveno zákonem č. 170/2018 Sb.
 • pojišťovací zprostředkovatel musí být zapsán ve veřejném registru pojišťovacích zprostředkovatelů, vedeném Českou národní bankou

Investiční instrumenty:

 • zprostředkování investičních instrumentů je upraveno zákonem č. 256/2004Sb.
 • investiční zprostředkovatel musí být zapsán ve veřejném registru investičních zprostředkovatelů, vedeném Českou národní bankou
 • investiční zprostředkovatel smí nabízet pouze zprostředkování nákupu či prodeje akcií, dluhopisů a fondů kolektivního investování a službu investičního poradenství
 • další investiční instrumenty smí nabízet pouze obchodník s cennými papíry
 • činnost obchodníka s cennými papíry je upravena rovněž v zákoně č. 256/2004Sb.

Připravuje:

Ve spolupráci s: