Platební karty

Platební karty jsou dnes nejrozšířenějším platebním nástrojem. Vydávají je v podstatě všechny banky ke všem běžným účtům. V zásadě rozlišujeme dva typy platebních karet, které se na první pohled neliší. V obou případech se jedná o kus plastu, který je opatřen logem karetní asociace (většinou VISA nebo Mastercard), čipem, číslem karty, jménem vydavatele, jménem majitele a popř. dalšími údaji. Přesto však jsou rozdíly v jejich fungování zcela zásadní:

Debetní karta

Debetní kartaje vystavována k běžnému účtu a je s ním přímo propojena. Majitel debetní karty má právo používat kartu k placení v obchodech za zboží a služby, vybírat z bankomatů, případně i platit na internetu, ale to vše pouze do výše částky, kterou má v daném okamžiku na účtu k dispozici. Pokud nemá k běžnému účtu sjednaný kontokorent (právo čerpat prostředky do minusu do určité částky), hradí platby ze svých vlastních finančních prostředků.

 

Kreditní karta

Kreditní karta je nejen platebním, ale zároveň úvěrovým nástrojem. Prostřednictvím kreditní karty půjčuje banka nebo jiná platební instituce) majiteli kreditní karty peníze, a to do určitého předem stanoveného limitu (např. 40.000 Kč za měsíc). Majitel kreditní karty tak pomocí kreditní karty čerpá úvěr. Platby uskutečňuje z půjčených peněz a má stanoveny podmínky, kdy a jak má vyčerpané peníze bance nebo jiné platební instituci vrátit. V případě, že majitel kreditní karty ve stanoveném termínu splatí finanční prostředky, které v předcházejícím období vyčerpal, není takto poskytnutý úvěr zpoplatněn. Ovšem v případě, že k úhradě nedojde, je úvěr zatížen poměrně vysokým sankčním úrokem. U některých obchodníků jsou platby kreditní kartou zvýhodněny (např. slevou několika % z částky placené kreditní kartou). Naopak bývá znevýhodněn výběr hotovosti z bankomatů. Často je pro výběry kreditní kartou z bankomatu stanoven speciální poplatek nebo jiná úroková míra. 

 

Bezpečnost při manipulaci s platebními kartami

Všechny karty vydávané bankami v České republice jsou dnes opatřeny čipem a s ním spojeným kódem tzv. PINem. To je čtyřmístný osobní kód (anglicky: Personal Identification Number), který si musíme zapamatovat a nesmíme jej nikomu sdělovat. Jeho prostřednictvím pak platby prováděné platební kartou potvrzujeme. 

Pro naši vlastní jistotu a zamezení zneužití je nutné dodržovat při manipulaci s platebními kartami základní bezpečnostní pravidla, s nimiž nás banka či jiná platební instituce při vydání karty vždy seznámí. V každém případě je vhodné držet se Pravidel Bezpečnosti pro držitele platebních karet, které najdeme zde nebo přímo na webových stránkách Sdružení pro bankovní karty (SBK), které je vydalo.

Všechny karty jsou dosud opatřeny také magnetickým proužkem, který v minulosti sloužil k jejich používání místo čipu. K ověření plateb prováděných platební kartou sloužil dříve podpis, který se musel shodovat s podpisem majitele na zadní straně karty. Přestože je dodnes podpis na zadní straně karty (na speciálním proužku) také uveden, k ověření platby již většinou neslouží. V případě, že potvrdíme platbu prostřednictvím PIN, není možné, aby po nás obchodník požadoval ještě podpis na ústřižku z terminálu. Pokud by po nás něco takového obchodník požadoval, musíme jej odmítnout, neboť tím bychom mu za určitých okolností mohli vlastně dát oprávnění inkasovat platbu z našeho účtu dvakrát.

Více informací na téma platební karty se dozvíte v sekci Jak na to?

 

Připravuje:

Ve spolupráci s: