Co jsou platební služby?

Platební služby patří mezi základní služby na finančním trhu, které nabízejí banky a také některé další instituce na základě povolení České národní banky. Souhrnně pro tyto služby používáme pojem platební styk a rozdělujeme je podle různých kritérií - např. podle způsobu placení (předáváme-li si peníze v hotovosti, anebo je posíláme bezhotovostně); podle toho, zda peníze převádíme z účtu na účet v rámci ČR, anebo do či ze zahraničí; podle toho, zda peníze putují z účtu na účet v rámci jedné banky nebo mezi několika bankami atp.

Rozdělení podle způsobu placení: 

  1. Hotovostní platební styk probíhá tak, že úhradu za služby či zboží provádíme v hotovosti, hotovými penězi, bankovkami a mincemi. Mezi takové hotovostní operace patří např. i přijímání vkladů na účty klientů, výplaty hotovosti z účtů klientů, anebo také směnárenské operace.
     
  2. Bezhotovostní platební styk probíhá tak, že placení uskutečňujeme pokynem bance či jiné platební instituci, aby zajistila převod z účtu plátce na účet příjemce platby. V takovém případě k žádnému oběhu hotových peněz nedochází, pokyny jsou realizovány elektronicky. Převody můžeme provádět různými způsoby, např. pomocí příkazů k úhradě či k tzv. inkasu. Pokyny k převodu můžeme buď podat osobně na přepážce banky na vyplněném formuláři (což už se dnes děje jen výjimečně a je to často spojeno s poměrně vysokými poplatky) anebo prostřednictvím elektronického bankovnictví (mluvíme o něm také jako o přímém bankovnictví nebo tzv. homebankingu), či pomocí dalších platebních prostředků např. platebních karet. 

Připravuje:

Ve spolupráci s: