PLATEBNÍ INSTITUCE

Označení platební instituce používáme často jako souhrnné označení pro všechny poskytovatele platebních služeb.

V užším rozsahu jsou platební instituce takové právnické osoby, které jsou oprávněny poskytovat platební služby uvedené v povolení k činnosti platební instituce, které jí udělila Česká národní banka. Na základě povolení může platební instituce také poskytovat související služby včetně úvěrů. Pro získání povolení (licence) musí právnická osoba splňovat celou řadu podmínek včetně stanoveného základního kapitálu, nastavení řídicího a kontrolního systému, bezpečnostních pravidel atp.

Banky, spořitelní a úvěrní družstva, instituce elektronických peněz (včetně vydavatelů elektronických peněz malého rozsahu) jsou oprávněny poskytovat platební služby na základě a v rámci svých povolení, které jim udělila Česká národní banka. Ty zahraniční banky, pobočky zahraničních bank a zahraniční instituce elektronických peněz, které mají sídlo v zemích EU mají takové oprávnění zakotveno ve svých licencích a v Čechách mohou platební služby poskytovat na základě registrace u České národní banky.

Připravuje:

Ve spolupráci s: