Směnárenské operace

I v dnešní době se však v některých případech bez hotovosti neobejdeme. Platí to zejména, když jedeme do zahraničí a nemáme jistotu, zda vůbec nebo kde a za jakých podmínek bude možné používat platební kartu k placení za služby nebo k výběru z bankomatů. Proto někdy potřebujeme vyměnit české koruny za hotovost v jiné měně. Můžeme ale samozřejmě také potřebovat vyměnit jednu cizí měnu za jinou, anebo zahraniční měnu zpět na české koruny.

Právní úpravu v oblasti směnárenské činnosti stanoví jako speciální právní předpis zákon č. 277/2013 Sb., o směnárenské činnosti, v platném znění. Tento zákon stanoví, kdo je oprávněn provozovat směnárenskou činnost, upravuje kategorii nebankovních provozovatelů směnárenské činnosti – tzv. směnárníka a obsahuje např. i právní úpravu kurzovního lístku, předsmluvní informační povinnosti, formát a obsah dokladu o provedení směnárenského obchodu atp.

Na dodržování stanovených podmínek při provozování směnárenských obchodů dohlíží Česká národní banka. ČNB si je vědoma nebezpečí, která nám při výměně peněz v hotovosti mohou hrozit, a proto pro klienty připravila Desatero klienta směnárny.

 

Připravuje:

Ve spolupráci s: