SIPO

Soustředěné inkaso plateb obyvatelstva (SIPO) je specifická služba České pošty, s.p. (Česká pošta). Je určena pro klienty-spotřebitele, kteří si díky službě SIPO mohou sdružit několik plateb do jednoho hromadného příkazu a zaplatit všechny platby společně v jedné částce, a to buď v hotovosti na pobočkách České pošty či přímo poštovnímu doručovateli, anebo formou inkasa z platebního účtu. 

SIPO je možné použít pro placení pravidelných plateb, např. nájemného, příspěvků do fondu oprav, záloh na energie (elektřina, plyn, voda), rozhlasových a televizních poplatků, předplatného tisku nebo kabelové televize, stavebního spoření nebo třeba životního pojištění. Podmínkou je, že poskytovatelé těchto služeb, kterým máme platit, mají s Českou poštou uzavřenu smlouvu o obstarávání SIPO. Seznam právnických osob, které mají s Českou poštou tuto smlouvu uzavřenu, najdeme přímo na webových stránkách České pošty zde.

I my v roli klientů musíme pro placení prostřednictvím SIPO mít s Českou poštou uzavřenu smlouvu. Na základě vyplněného formuláře nám bude přiděleno spojovací číslo pro SIPO. Na spojovací číslo si pak můžeme navázat všechny platby, které prostřednictvím SIPO chceme hradit, a to tak, že spojovací číslo jednoduše oznámíme těm poskytovatelům služeb nebo jiným právnickým osobám, kterým máme platit. 

Pokud chceme, aby platbu SIPO prováděla naše banka či jiná platební instituce automaticky, musíme s ní uzavřít smlouvu o využívání služeb SIPO, kterou dáme povolení k inkasu z našeho účtu prostřednictvím SIPO. Seznam platebních institucí, u nichž je možné si zřídit placení SIPO inkasem najdeme přímo na webových stránkách České pošty. Pokud máme zavedeno SIPO, zůstává na nás, abychom každý měsíc SIPO uhradili způsobem, který nám vyhovuje (kromě hotovosti je to možné vždy i jednorázovým platebním příkazem u banky či jiné platební instituce).

Informace o uhrazených platbách od České pošty dostáváme pravidelně podle toho, jak často (měsíčně / čtvrtletně / pololetně či ročně) a jaký způsob (písemně nebo elektronicky) zasílání informací jsme si v žádosti zvolili. Jakékoli parametry služby SIPO, ale můžeme kdykoli změnit podle našich potřeb. Zpravidla k tomu stačí vyplnit formulář, který odevzdáme na pobočce České pošty. Veškeré další detaily související se službou SIPO najdeme na webových stránkách České pošty, nebo také přímo na jejích pobočkách.

Nutno poznamenat, že všechny platby, které je možné zajistit prostřednictvím SIPO, je možné řešit pomocí trvalých příkazů (v případě pravidelně se opakujících částek ve stejné výši) nebo formou inkasa (ať už fixní částky či částek proměnlivých). Neplatíme v tom případě žádné poplatky České poště, máme přehled o jednotlivých částkách za jednotlivé služby a v případě nesrovnalostí máme možnost jednotlivé částky reklamovat (u SIPO nelze, lze reklamovat jen celkovou částku, řešení jednotlivých nesrovnalostí je velmi komplikované). Navíc jakákoliv změna např. výše částky či čísla účtu příjemce, je poměrně zdlouhavá (při bezhotovostním placení SIPO trvá provedení změny obvykle dva měsíce).

Připravuje:

Ve spolupráci s: