Příkazy k úhradě

Příkazy k úhradě – plátce podává příkaz bance nebo jiné platební instituci k odepsání částky ze svého účtu ve prospěch účtu příjemce. Příkaz může být podán jak ve formě papírového formuláře (to už je dnes méně časté), tak třeba prostřednictvím aplikací internetového nebo mobilního bankovnictví.

Připravuje:

Ve spolupráci s: