K čemu slouží finanční plán

Měl by nám pomoci ve splnění našich přání. Můžeme si jej představit jako mapu, která nás dovede ke splnění našich cílů s větší jistotou a mnohem rychleji než zkoušení různých tras formou pokus omyl obvyklé u těch, kteří zamyšlení nad vlastními příjmy a výdaji nevěnují příliš mnoho energie.

Finanční plán je dobrou metodou i pro ty z nás, kdo plánovaní jako takové vůbec nemají v lásce. Jde vlastně o to, že si díky němu připravíme cestu ke splnění našich přání, alespoň co se financí týče. Pokud totiž na něco nemáme v daném okamžiku peníze, neznamená to, že by to pro nás bylo úplně nedostupné. Jenom musíme najít správnou cestu, jak se k tomu časem dostat.

Připravuje:

Ve spolupráci s: