Investice

„Prázdné hnízdo“ 

  • náš příjem je nyní výrazně vyšší než výdaje, zvlášť žijeme-li v páru
  • vhodná doba k revizi osobního finančního plánu a plánování financí pro období penze
  • otevírají se možnosti investování s důrazem na vybudování dostatečného zajištění
  • máme dostatek sil a času udělat si ve všem pořádek
  • Prázdné hnízdo

Připravuje:

Ve spolupráci s: