Jak ale na to, když JÁ

  1. Nevím o světě financí téměř nic, jak bych jim mohl/a radit?
    Učte se o penězích společně se svými dětmi. Nebojte se přiznat dětem, že ani vy o financích moc nevíte. Nevyhýbejte se otázkám. Naopak je sami i pokládejte a pak společně hledejte řešení a informace na důvěryhodných stránkách na internetu nebo v tisku.
  2. O penězích a světě financí vím své, na to si každý musí přijít sám!
    Špatné zkušenosti nebo malý příjem mohou vás osobně trápit a třeba i dlouhodobě. Právě to by ale mělo být největším důvodem pokusit se nepřenášet svá trápení do dalších generací. Z naší situace se děti mohou poučit a ne ji po nás opakovat. My sami se v takovém případě potřebujeme se naučit základy osobních financí, abychom zjistili, kde je problém a hledali jeho řešení. Třeba ho najdeme právě díky svým dětem.
  3. Tvrdím, že peněz není nikdy dost!
    Naučit se, jak peníze získat, nemusí být právě věda. Podstatné ale je, že přitom neporušujeme nejen zákon, ale ani pravidla slušného chování. Problém spíše bývá naučit se, jak si získané peníze udržet, anebo jak s nimi nakládat tak, aby nám jenom neprotekly mezi prsty. Ušetří nám to totiž, kromě samotných peněz, také spoustu času a energie, kterou na získávání dalších peněz vynakládáme. Možná, že nakonec dokážeme mít více ze života třeba i za méně peněz.

Připravuje:

Ve spolupráci s: