Mluvte doma o penězích

O penězích je nutné mluvit. Děti potřebují nápovědu v tom, jak k penězům přistupovat. Ať už je peněz hodně nebo málo, nemůžeme se tvářit, že neexistují. Dětem neprospěje, když se k penězům budeme chovat tak, jako by to byly bezcenné papírky. Stejně tak jim ale nepomůže, pokud budou peníze od počátku považovat za nutné zlo. Děti dobře vědí, že mít víc bonbónů než ostatní je super. Stejně rychle pochopí, že mít více peněz, může být také příjemné. Říkáme dětem, že když snědí všechny své bonbóny najednou, rozbolí je břicho a nezůstane jim nic na později. Pravděpodobně s tím už mají i své zkušenosti. Přesto jim to znovu opakujeme a věříme, že se časem poučí. S penězi je to ale úplně stejné.

Děti bychom měli postupně seznamovat s tím, jak fungují. K čemu jsou peníze dobré, co od nich můžeme čekat, co si za ně můžeme koupit a co za ně naopak nikdy nedostaneme. Peníze do našeho současného světa patří, a tak bychom své děti měli naučit, jak je získávat i jak je rozdělovat, jak je spotřebovávat i jak je investovat.

Co děti naučí ve škole? Ve finančním vzdělávání na školu nespoléhejte. Čeští učitelé toho obvykle o světě financí vědí velmi málo. Jejich vlastní zkušenosti nemusí být právě veliké. Navíc ne každý učitel je na internetu jako doma. Může se tak stát, že děti se při svých vlastních aktivitách dozvědí více než by jim učitel vůbec byl schopen předat. Od roku 2008 je finanční vzdělávání zakomponováno do vzdělávacích programů na středních školách a gymnáziích a od září 2013 je finanční gramotnost povinnou součástí základního vzdělávání (patří do výukové oblasti Člověk a jeho svět na 1. stupni ZŠ a Výchova k občanství na 2. stupni ZŠ). Záleží však na tom, jak která škola výuku pojímá a kolik hodin jí věnuje. Jsou školy, kde je program skutečně propracovaný, ale jsou i takové, kde se vše odbude v rámci jedné vyučovací hodiny. I když snahy konkrétních pedagogů mohou být sebevětší, pravdou zůstává, že učení o světě financí je zatím okrajovou záležitostí, s níž jen málokdo z učitelů má předchozí zkušenost.

Připravuje:

Ve spolupráci s: