Jak si sestavit osobní rozpočet

Výdaje - to, co musíme každý měsíc ze své kapsy vydat (někomu zaplatit) Pokud je nějaká část našich nákladů v režii rodičů, tak je počítat nemusíme, ale je dobré o nich vědět. Naše výdaje bychom měli sledovat pravidelně alespoň na měsíční bázi, ale určitě se vyplatí zkusit si je sepsat i na několik měsíců předem.

Příjmy - to, co do naší kapsy (na náš účet nebo nám do ruky) přichází Může to být nejenom pravidelné kapesné, ale i mimořádná odměna, peněžitý dárek k narozeninám, příspěvek od babičky nebo výplata za brigádu. I příjmy je dobré sledovat pravidelně, alespoň jednou za měsíc, a kromě toho se občas podívat i na delší časový horizont.

U příjmů je důležité vědět, že existuje rozdíl mezi hrubým a čistým příjmem. To, co nám zaměstnavatel nabízí a co bývá uvedeno ve smlouvě je hrubá mzda nebo odměna, která podléhá zdanění a zpravidla i dalším odvodům (např. na zdravotní a sociální pojištění). Zatímco s kapesným tedy můžete počítat v plné výši, výplata z brigády bude ve skutečnosti o něco nižší.

U jakéhokoli příjmu je vhodné se předem domluvit, jak nám budou peníze vypláceny. Chceme je dostat rovnou na ruku nebo si raději otevřeme účet u banky? Anebo si pro ně budeme chodit na poštu? Nejdříve zjistíme, jaké jsou možnosti, a pak se pokusíme s tím, kdo nám peníze posílá, dohodnout. Není dobré přistoupit automaticky na navržený model výplaty, pokud víme, že nám nebude vyhovovat.

Přehled příjmů a výdajů = soupis všech příjmů a výdajů za určitou dobu Sepíšeme si, kolik peněz a za co jsme během uplynulého týdne, měsíce nebo delší doby získali a kolik peněz a za co jsme během stejné doby utratili do dvou sloupců příjmy + a výdaje.

Rozpočetrozpis příjmů a výdajů, které během určité doby očekáváme

Do dvou sloupců příjmy + a výdaje - si rozepíšeme, kolik peněz a za co bychom měli během následujícího období (týdne, měsíce nebo třeba i roku) získat a kolik peněz a za co během stejné doby plánujeme utratit. Rozpočet našich předpokládaných příjmů a výdajů by měl být realistický, abychom se podle něj skutečně mohli řídit.

Připravuje:

Ve spolupráci s: