Studentské slevy se vyplatí

Přehled o svých příjmech a výdajích bychom měli mít v každém okamžiku. Nutné to ale bude hlavně při přechodu ze střední na vysokou školu, kdy se nejspíš výrazně změní stránka našich výdajů. Najednou budeme platit za kolej, za všechno jídlo a věci pro naši osobní potřebu.

Další peníze budeme potřebovat na úhradu za telefon a internet, a samozřejmě nesmíme zapomenout ani na zábavu, dopravu a oblečení. Existuje ale velmi mnoho studentských slev, které nám pomohou ušetřit např. na cestovních výdajích (MHD, vlaky, autobusy) nebo při volnočasových aktivitách (vstupy do muzeí, galerií, ale i na koncerty). Tato úsporná opatření samozřejmě mají své limity, ale nezapomínejme na ně. Vždycky se na ně zeptat nebo si předem zjistit, jak jich lze využít, nás často nestojí víc než pár minut času, který se nám ve formě slevy bohatě vyplatí.

Připravuje:

Ve spolupráci s: