Řídíme své finance správně?

Pokud máme nastaven finanční plán, měli bychom si zkontrolovat, zda zahrnuje právě tyhle položky a případně jej revidovat:

  • Máme dostatečný rodinný rezervní fond na neočekávané výdaje,
  • Máme ochráněn vlastní příjem a příjem partnera (alespoň společné výdaje by měly být nějak zajištěny),
  • Máme uzavřeno životní pojištění pro případ smrti jednoho z partnerů,
  • Máme odložené krátkodobé úspory na běžné rodinné události, jako jsou dárky nebo dovolená,
  • Máme rezervy na pokrytí neočekávaných událostí při běžném provozu domácnosti,
  • Máme dostatečnou zásobu financí na penzi, anebo se k nim alespoň blížíme,
  • Máme finanční majetek, díky němuž budeme moci financovat své koníčky i v seniorském věku - sport, cestování, kulturu, zábavu.

Připravuje:

Ve spolupráci s: