Víme, kde jsme a co děláme?

  • Máme splaceny všechny své spotřební dluhy?
  • Nejsme zacykleni ve splácení jednoho dluhu dalším a vytloukání klínu klínem?
  • Máme již splacen úvěr na bydlení (hypoteční úvěr nebo úvěr ze stavebního spoření) nebo se takový úvěr již blíží ke konci své splatnosti?
  • Kolik peněz máme uspořeno na penzi?
  • Jak velký máme finanční majetek, který budeme moci na penzi využít?
  • Pokud budeme chtít a bude třeba, můžeme podporovat své děti dále na studiích nebo jim pomoci v případě nouze?
  • Mluvili jsme již s potomky o svých záměrech s rodinným dědictvím, o hmotném a finančním majetku, ale třeba také o přechodu rodinné firmy nebo živnosti?
  • Máme sepsanou závěť nebo jiné pořízení pro případ smrti?

Tohle nejsou otázky, které si klademe s cílem připomínat si neúprosný běh času. Tyhle otázky bychom si měli pokládat průběžně během celého života. Na důležitosti ale nabývají zejména v období, kdy ještě máme šanci něco změnit a kdy můžeme nejvíce ovlivnit to, jak bude vypadat doba, kdy bychom si mohli užívat seniorského věku bez starostí a nevydávat se času jen tak napospas.

Připravuje:

Ve spolupráci s: