Ochranné prvky na bankovkách a mincích

Hotové peníze, tedy bankovky a mince u nás vydává Česká národní banka. Ta také dohlíží na to, zda jsou dodržována všechna pravidla pro nakládání s nimi, která stanoví příslušný zákon. Protože jsou české koruny naší státní měnou, můžeme jimi na území České republiky komukoli zaplatit. 

Taková státní měna musí být dostatečně chráněna. A to hned ze dvou stran. Jednak mají bankovky a mince různé ochranné prvky, aby nebylo tak snadné, nejlépe aby vůbec nebylo možné, je padělat. Současně je v trestním zákoníku  stanoveno, že padělání peněz, jejich pozměňování, vyrábění náhražek nebo neoprávněné vyrábění ochranných prvků je považováno za trestný čin.  

Některé z ochranných prvků mincí a bankovek jsou určeny pro běžného uživatele, pro smysly člověka (zrak, hmat), jiné pro zpracování profesionály nebo stroji (např. v ultrafialové či infračervené oblasti spektra, kterou lidské oko nerozezná. Pro naši vlastní ochranu by se každý z nás měl alespoň se základními ochrannými prvky – jako je zvláštní typ papíru, vodoznak, průsvitka či iridiscentní proužek – seznámit. 

Podrobné informace o tom, jak naše současné peníze (bankovky i mince) vypadají a jaké ochranné prvky je chrání, najdeme na webových stránkách České národní banky zde.

 

Připravuje:

Ve spolupráci s: