Účet u banky nebo kampeličky

Jen málokdo z nás si peníze nosí domů a ukládá je na tajné místo (třeba do plechovky nebo pod polštář). Místo toho máme účet, na který si peníze posíláme a z kterého peníze vybíráme. Takový účet pro nás vede banka nebo třeba spořitelní družstvo, tzv. kampelička. Jenomže není účet jako účet a ne všechny účty, které nám banky a kampeličky nabízejí, jsou účty platební. Záleží tedy na tom, k čemu nám má účet sloužit a podle toho si vybrat.

Běžný účet

Běžný účet u banky považuje většina z nás za samozřejmost. I když není žádným zákonem stanovena povinnost běžný účet mít a pravidelně jej využívat, většina z nás si již zvykla, že manipulace s penězi je mnohdy snazší, když je nemusíme držet přímo v ruce. Pokud už běžný účet máme, víme asi dobře, k čemu nám slouží...

Více

Společný účet

Ať již jsme manželé nebo o založení společného účtu uvažujeme z jiného důvodu, měli bychom si takový krok předem velmi pečlivě rozmyslet. Díky společnému účtu bude mít každý z majitelů dokonalý přehled o tom, co je a není zaplaceno. Při spravování rodinných financí se tak můžeme vyhnout mnoha hádkám...

Více

Disposice s prostředky na účtu

S penězi na účtu může nakládat majitel účtu (v případě společného účtu oba majitelé, podle pravidel, která si určili). Majitel účtu ale může určit další osoby, které mohou účet také využívat. Jde o zmocnění disponovat s peněžními prostředky na našem účtu. Takové zmocnění v sobě může obsahovat i právo na informace...

Více

Výběr účtu

Přestože jsme si už zvykli platit téměř za všechno, je v dnešní době možné se některým zbytečným nákladům vyhnout. Stačí, když si vybereme přesně takový účet, jaký vyhovuje našim potřebám. Banky totiž často nabízejí takové balíčky služeb, ve kterých se můžeme dobře „najít“ a pokud budeme splňovat určené podmínky...

Více

Dětské a studentské účty

Jsou banky, kde je možné založit dětem účet hned po narození. To většinou poznáme už podle názvu. U jiných bank je to možné až od 8 let(v jednom případě dokonce od 10 let), protože zpravidla od tohoto věku je u dětských účtů možné zřídit platební kartu, kterou bude dítě samo používat. Dětská platební karta má nastavitelný...

 

 

Více

Účty pro seniory

V nabídce bank dnes najdeme i běžné účty, které jsou určeny právě pro seniory. Mělo by jít o takové účty, se kterými je spojen balíček služeb zaměřený na obvyklé potřeby seniorů. Pravdou ale je, že nejnižší ceny nebo režim zdarma, nám často zaručuje obsluha účtu po internetu. Jakmile chceme výpis z účtu zasílat poštou...

Více

Otevření účtu

K tomu, aby pro nás banka (nebo kampelička) mohla běžný účet otevřít, je třeba ji požádat (někde se vyplňují formuláře se žádostí o otevření účtu, jinde rovnou smlouva o otevření účtu) a poskytnout jí o nás potřebné informace. U všech bank (i kampeliček) bez výjimky je totiž nutná dostatečná identifikace klienta (ať již je v pozici majitele účtu...

Více

Zrušení účtu

Pro zrušení účtu platí stanovená pravidla, ale stejně jako u všeho ostatního platí, že konkrétní postup se u jednotlivých bank může lišit. Zrušení účtu probíhá zpravidla na pobočce banky a potřebujeme k němu platný doklad totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas). Pokud bychom účet chtěli zrušit korespondenčně, bude to většinou možné...

Více

Změna banky

Pokud o změně banky uvažujeme, můžeme to udělat velmi jednoduše a banky nám při tomto kroku dokonce pomohou, ale jsou věci, na které je dobré myslet předem a které musíme rozhodnout a udělat my sami. Např. termín změny banky bychom ideálně měli zvolit tak, aby naše trvalé příkazy a inkasa, včetně těch, které jsou prováděny...

Více

Změna banky krok za krokem

Nejprve se ujistíme o tom, že nemáme vůči naší stávající bance žádné závazky, které by vyžadovali vedení běžného účtu u téže banky, např. kreditní kartu nebo hypoteční úvěr. Pak si zkontrolujeme si, zda naše stávající banka i banka, kterou jsme si vybrali, přistoupila ke Kodexu mobility. Než samotnou změnu realizujeme věci, na které...

Více

Výpisy z účtu

Pokud máme u banky nebo kampeličky vedený účet, máme právo na to, abychom v pravidelných intervalech dostávali informace o tom, co se na našem účtu odehrálo, (jaké platební transakce byly provedeny). Může to být například avízem o provedené platbě po každé transakci (tedy po každém pohybu na účtu), anebo souhrnně...

Více

Jiné než běžné účty

Banky i kampeličky samozřejmě nabízejí vedení i jiných účtů než těch běžných (ať se již jmenují jakkoli). Jde hlavně o účty spořící, vkladové nebo také jistotní. Pro potřeby evidence úvěrů a často i samotných klientů vedou banky i účty úvěrové, které bezprostředně souvisí s poskytnutým úvěrem. Speciální druhy účtů však...

Více

Připravuje:

Ve spolupráci s: