Disposice s prostředky na účtu

S penězi na účtu může nakládat majitel účtu (v případě společného účtu oba majitelé, podle pravidel, která si určili). Majitel účtu ale může určit další osoby, které mohou účet také využívat. Jde o zmocnění disponovat s peněžními prostředky na našem účtu. Takové zmocnění v sobě může obsahovat i právo na informace o pohybech a zůstatcích na účtu, přístup do internetového bankovnictví atp., nebo je naopak striktně omezeno jen na možnost výběru finančních prostředků za určitých podmínek nebo třeba do určité výše. 

Pokud někoho chceme zmocnit k tomu, aby mohl s našimi penězi disponovat, musíme si předem dobře rozmyslet, co všechno mu takovým krokem chceme umožnit. Nabídky jednotlivých bank se v mnoha ohledech liší a tak si vyberme takovou, která bude přesně vyhovovat našim představám a požadavkům. 

K tomu, abychom mohli zmocnit další osobu k nakládání s financemi na našem účtu, musíme splnit určité podmínky. U všech bank bez výjimky je nutná zejména dostatečná identifikace klienta (ať již je v pozici majitele účtu či disponenta). Identifikace probíhá zpravidla přímo na pobočce banky, kde je nutné vlastnoručně podepsat potřebné smlouvy, podepsat formulář podpisového vzoru a prokázat se potřebnými identifikačními doklady (občanský průkaz nebo pas).

Připravuje:

Ve spolupráci s: