Změna banky krok za krokem

Nejprve se ujistíme o tom, že nemáme vůči naší stávající bance žádné závazky, které by vyžadovali vedení běžného účtu u téže banky, např. kreditní kartu nebo hypoteční úvěr. Pak si zkontrolujeme si, zda naše stávající banka i banka, kterou jsme si vybrali, přistoupila ke Kodexu mobility. 

Než samotnou změnu realizujeme věci, na které je dobré myslet předem. Termín změny banky bychom ideálně měli zvolit tak, aby naše trvalé příkazy a inkasa, včetně těch, které jsou prováděny službou SIPO, odešly v daném měsíci ze stávající banky a v měsíci následujícím již z banky nové. Zrušení účtu ve stávající bance by mělo být vyřízeno do 15ti pracovních, tzv. bankovních dní.

A pak se můžeme se rozhodnout, jestli si celý proces změny chceme zařídit sami (v takovém případě nejprve kontaktujeme svoji stávající banku a pak banku novou), anebo necháme vše jen na nové bance, kterou musíme navštívit v každém případě.  

Pokud si vybereme tuto jednodušší cestu, tedy vše necháme na nové bance, tak si stáhneme formulář Žádost o změnu banky. Formulář můžeme vyplnit sami, anebo si připravíme všechny potřebné údaje:

  • číslo účtu u stávající banky (ve formuláři a v Kodexu mobility je uváděna jako banka původní)
  • seznam trvalých příkazů a souhlasů s inkasem vedených u původní banky

a zajdeme do nové banky, kde nám s vyplněním rádi pomohou. Důležité je vzít si s sebou občanský průkaz nebo jiný platný průkaz totožnosti! Ten potřebujeme pro otevření nebo zrušení účtu vždy.

V  Žádosti o změnu banky určujeme datum zrušení stávajících a nastavení nových trvalých příkazů a souhlasů s inkasem sami. Zvolení data má však svoje pravidla. Ke zrušení trvalých příkazů a souhlasů s inkasem v bance stávající může dojít nejdříve po uplynutí 10 bankovních dní od předání Žádosti a nové trvalé příkazy a souhlasy s inkasem budou v nové bance nastaveny do dalších 5 bankovních dní od požadovaného data zrušení původních. 

Bude-li vše v pořádku, otevřeme si u nové banky účet a banka za nás naši žádost vyřídí, zpravidla ve lhůtě 15ti pracovních dní. S největší pravděpodobností se pak již ve vztahu k naší stávající (teď už původní) bance, nebudeme muset o nic více starat. Měli bychom mít ale na paměti, že banky za nás nemohou jednat s dodavateli plynu, elektřiny nebo mobilními operátory. To znamená, že změnu čísla účtu pro provádění inkasa, jim musíme nahlásit my sami.

U převodu služby SIPO je postup stejný. Na rozdíl od ostatních inkas, která máme zavedena např. pro dodavatele energií či mobilní operátory, však banka informaci o změně Vašeho čísla účtu předá České poště sama a od následujícího měsíce bude nová banka provádět inkaso Vašeho SIPa z nového účtu. Dejme si ale POZOR NA TO, že nové číslo účtu musíme všem, kteří nám peníze posílají, oznámit my sami.

 

Připravuje:

Ve spolupráci s: